Maximalizovat

Bookoo

Úvod

Unikátní technologie vám vyřeší přípravu textů a učebnic.

BOOKOO je první nástroj kompletně řešící přípravu textových materiálů pro zrakově postižené. Umožní vám snadno adaptovat pro potřeby zrakově postižených existující tištěné učebnice, vytvářet podklady, dokumenty nebo zcela nové materiály. Adaptace materiálů se provádí velmi snadno v prostředí, které připomíná běžný textový editor a zvládne jej každý běžně zkušený uživatel. Zpracováním textu vznikne vždy současně několik forem:

  • Braillské bodové písmo na papíře
  • Elektronický formát EPUB pro čtení např. na iPadu
  • Webová stránka pro čtení v internetovém prohlížeči na jakémkoliv počítači
  • Tisk ve zvětšeném písmu na papíře

Můžete tak připravovat materiály univerzálním způsobem tak, aby byly dostupné v různých situacích a pro různé čtenáře s různými potřebami. Chcete-li například vytvářet materiál v braillském bodovém písmu, získáte tím pro svého studenta automaticky i elektronickou verzi pro počítač. Z jednoho zpracování vznikne vše naráz.

BOOKOO podporuje nejen obyčejný text, ale také pokročilý obsah jako jsou anotované obrázky, tabulky, interaktivní cvičení, matematika a vědecké zápisy.

BOOKOO je skutečným zlomem ve způsobu, jakým se připravují knihy, učebnice a materiály pro nevidomé a zrakově postižené děti, studenty i dospělé. S minimem práce lze docílit publikace, která existuje v různých formátech, a čtenář si může zvolit kterýkoliv z nich nebo jejich kombinaci, podle toho, co mu nejvíce vyhovuje.

BOOKOO Editor

BOOKOO Editor je klíčová komponenta, která vám umožňuje vytvářet nové publikace. Editor je dostupný moderním způsobem přímo přes webový prohlížeč, abyste nemuseli nikdy řešit jeho instalaci a údržbu a aby bylo snadné pracovat na jedné věci ve vícero lidech. Vypadá velmi podobně jako běžné kancelářské programy, na které jste zvyklí.

K práci s editorem nemusíte znát braillovo písmo nebo být experti na elektronické digitální formáty. Je úkolem našich počítačů, aby se o tyto věci postaraly. Vy pouze strukturujete text tak, aby mu automatický systém BOOKOO dobře porozuměl.

Cílové formáty

BOOKOO umožňuje jedním zpracováním získat bez dalšího vynaloženého úsilí řadu forem každé publikace.

Tisk v Braillově písmu

Stiskem tlačítka „Tisknout do Braillu“ získáte soubor, který je již kompletně zformátován pro tisk na braillské tiskárně. Takový soubor již má veškerý text v braillských písmenech, jsou v něm zpracovány typografické konstrukce jako jsou nadpisy, číslované a nečíslované seznamy, tabulky, matematika, cvičení. Každá strana má správné záhlaví a na začátku publikace je připraven obsah včetně názvů kapitol a čísel stran. Počítač se postará o to, aby bylo vše správně podle stanovených norem braillského zápisu. Získaný soubor můžete přímo odeslat na Braillskou tiskárnu a tiskárna vytiskne vámi zpracovaný dokument.

Elektronická publikace EPUB (například pro iPad)

Čtečka iBooks na iPadu i jiné čtečky poskytují nevidomým a zrakově postiženým širokou škálu možností. Můžete si například nastavit tak velké písmo, jak se vám zrovna hodí, můžete si také nechat text předčítat hlasem nebo zobrazit jej na elektronickém braillském displeji. EPUB je mezinárodní standard elektronické publikace, všechny tyto čtečky mu rozumí. Máte-li dokument zpracovaný v BOOKOO editoru, stačí stisknout tlačítko „Exportovat do EPUB“ a získáte soubor, který můžete natáhnout do čtečky.

Webová stránka

Webová stránka je přístupná jakkoliv a odkudkoliv, přitom je to vůbec nejpropracovanější způsob čtení dokumentů na počítači. Jak vidící tak nevidící uživatelé počítačů jej používají každý den. Tento způsob je zároveň jak pro nevidomé tak pro těžce slabozraké velmi dobře přístupný. Lze jej číst hlasem, s velkými písmeny i na elektronickém braillském displeji. Stačí jen znát internetovou adresu a přihlásit se pod svým jménem a heslem.

Tisk s velkými písmeny

(připravujeme)

Stiskem tlačítka „Tisknout zvětšeninu“ získáte tiskový soubor pro klasickou tiskárnu, bude však obsahovat velká písmena, textové formátování bude zvýrazněno a rovněž obrázky budou zvětšeny. Vše zůstane přitom zformátováno správně, žádné přetékající řádky, tabulky přetékající strany, nebo rozhozená cvičení.